Associació Cultural LO GAIAL
Local dels caçadors, PL-1
25515 Molinos (Lleida)
logaial@logaial.cat
Tel. 669 099 851 - 679 994 551

logo antic

Presentació

 
L’associació cultural LO GAIAL va ser fundada  a La Vall Fosca a l’agost de 1989, com a culminació d’un procés democràtic  d’aproximació programàtica,  fet per un nombrós grup de gent  que volia treballar en la recerca i divulgació dels aspectes identitaris i patrimonials, tot i potenciant  l'enriquiment cultural del  nostre terriotori  : les valls dels rius Flamicell i del Bòsia del Pallars Jussà: Les Valls de Capdella , de Manyanet. i Senterada.
 
Així es va fundar aquesta Associació , oberta a tothom que hagi volgut i participar-hi, dintre del ampli marc dels  Estatuts.
 
 

Des del començament  hem considerat sempre la importància de coordinar-nos  amb entitats properes que persegueixen finalitats similars i hem impulsat  la relació quotidiana i desinteressada  entre  la gent i els pobles del territori . D’alguna manera hem contribuït a  dinamitzar la vida social   de la nostra gent, superant notablement les limitacions  imposades per l'aïllament  geogràfic  i  les dificultats històriques de  comunicació. 

Al llarg d’aquest anys hem engegat activitats i projectes, que avui dia ja  tenen continuïtat i programa propi a traves d’institucions  con L’Ajuntament de La Torre de Capdella, el CIE  i el Museu  o el Patronat de turisme, o entitats particulars, com es pot veure en els botlletins informatius dels Ajuntaments.

Mentre tant seguim elaborant  idees i impulsant nous projectes culturals.

 
A JUNTA  DIRECTIVA