Associació Cultural LO GAIAL
Local dels caçadors, PL-1
25515 Molinos (Lleida)
logaial@logaial.cat
Tel. 669 099 851 - 679 994 551

logo antic

Instància cultural – Lèxic autòcton

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
INSTÀNCIA CULTURAL – LÈXIC AUTÒCTON
ESPECIALMENT ADREÇAT A : Sr Alcalde Sra Regidora de Cultura Sr Regidor d’Obres Serveis tècnics Hem rebut la versió actual feta pels Serveis Tècnics dels Noms dels Carrers , Cases i Eres d’ANTIST , editades en principi en base als esborranys facilitats per nosaltres. Sol.licitem les següents modificacions (que es poden considerar com a aspectes secundaris però són importants per a nosaltres i permeten mantenir la idiosincràsia pròpia de la vall) : 1.- Designar el nom de les cases precedides de la partícula : Ca de, Ca del, Ca d’ segons els casos tal com s’indica al plànol corregit que us adjuntem . Justificació : Aquesta varietat pertany al lèxic tradicional, almenys en el cas d’Antist ( i també ens consta que en altres pobles de la Vall). En el nostre cas consideren que és part del nostre patrimoni cultural – lingüístic, enriquidor al mateix temps de la Llengua Catalana i per això volem conservar el seu ús a tots els efectes i per tant també a l’hora d’inscriure els topònims de l’àmbit que ens correspon, en un lloc tan determinant com és un Plànol de l’Ajuntament d’aplicació Cartogràfica i d’ús Cadastral, Registral, de Correus, .. etc a tots els efectes. No volem pas, amb això, interferir en els criteris dels altres pobles del Municipi que facin ús o que prefereixin utilitzar la variant (castellanitzada o modernitzada, però no pas tradicional i per tant pròpia) de “casa de “ com passa per exemple a la Ribagorça o altres contrades de Catalunya. Per altra banda convidem la Regidora de Cultura o a qui correspongui de l’Ajuntament , de prendre en consideració aquest tema per aquest i altres casos en què estiguin en joc els topònims i altres aspectes que puguin ser d’interès pel patrimoni lingüístic de la nostra Vall. 2.- Introduir els petits ( però importants per nosaltres) canvis en els Noms dels carrers d’acord amb el croquis adjunt. Potser l’esborrany no estava prou clar. 3.- Modificar la numeració prevista, afegint les omissions, eliminant duplicitats i aplicant els canvis indicats en el croquis adjunt. Agraïm molt un vegada més l’ actitud dialogant i la tasca que està fent l’Equip de Govern de l’Ajuntament de la Torre de Capdella i els saludem ben cordialment .
Agustí Hereu ANTIST – Alcalde de poble
IL.LUSTRE SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA
This document is © 2010 by admin - all rights reserved.
AdjuntMida
instancia__cultural.doc168 KB