Associació Cultural LO GAIAL
Local dels caçadors, PL-1
25515 Molinos (Lleida)
logaial@logaial.cat
Tel. 669 099 851 - 679 994 551

logo antic

Memòria d'activitats

... MÉS DE 20 ANYS  DE TREBALL ( des de 1989)     

... per trobar,  reconeixer i valorar  els elements  de la nostra identitat,

...  per retenir, al menys,  el que puguen  en la  memòria  els elememts del passat més recent a la Vall Fosca 

... d'un mon petit que està desapareixent

 

PRINCIPALS  ACTIVITATS  REALITZADES 

Pots consultar  la memòria d’activitats de l’associació aquí. Cada gener es publica la memòria relativa a l’any anterior.